หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 /2564
    รายละเอียดข่าว :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 /2564

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564)

        องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน  เพื่อเป็นการยกย่อง  ชมเชย  และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

 

 

    เอกสารประกอบ : ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 /2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 292650 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563