หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 204
  8 มี.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 243
  14 ก.พ. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565 237
  13 ม.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 227
  9 ธ.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 237
  11 พ.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 225
  8 ต.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564 223
  9 ก.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 220
  10 ส.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 223
  9 ก.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 230

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2481620 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563