หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ปรือใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) 35
  4 เม.ย. 2565    รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ) 245
  2 เม.ย. 2564    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนเมษายน) 233
  1 ก.ค. 2563    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือนเมษายน) 248
  8 พ.ค. 2562    รายงานการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนแรก ( 1 ต.ค.61 - 31 มี.ค.62) 218
แสดงข้อมูล : 5
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2481607 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563