โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 วีดีโอแนนำ/ประชาสัมพันธ์

เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 6 ก.ย. 2565

ฝึกซ้อมระงับเหตุ ...

(ผู้ชม 9 คน)

วันที่ 6 ก.ย. 2565

ฝึกซ้อมระงับเหตุ ...

(ผู้ชม 10 คน)

วันที่ 6 ก.ย. 2565

ฝึกระเบียบแถว อปพ...

(ผู้ชม 10 คน)

วันที่ 6 ก.ย. 2565

ฝึกซ้อมการระงับเ...

(ผู้ชม 9 คน)

วันที่ 6 ก.ย. 2565

โครงการเพิ่มศักย...

(ผู้ชม 9 คน)

วันที่ 28 เม.ย. 2565

ผ้าป่าเพื่อการศึ...

(ผู้ชม 57 คน)

วันที่ 18 เม.ย. 2565

Best Practice กองทุนต้นแบบ...

(ผู้ชม 66 คน)

วันที่ 4 ก.พ. 2565

LTC สปสช.ตำบลปรือใหญ...

(ผู้ชม 71 คน)

วันที่ 15 ธ.ค. 2564

โครงการอบรมซ้อมแ...

(ผู้ชม 10 คน)

วันที่ 20 ก.ย. 2564

งานป้องกันและบรร...

(ผู้ชม 116 คน)

วันที่ 24 ก.พ. 2564

อบรม อปพร.อบต.ปรือ...

(ผู้ชม 144 คน)

วันที่ 23 ก.พ. 2564

อบรม อปพร.อบต.ปรือ...

(ผู้ชม 185 คน)

วันที่ 23 ก.พ. 2564

อบรม อปพร.อบต.ปรือ...

(ผู้ชม 136 คน)

วันที่ 9 ต.ค. 2563

ฝึกระเบียบแถว ตอน ...

(ผู้ชม 178 คน)

วันที่ 9 ต.ค. 2563

ฝึกระเบียบแถวพนั...

(ผู้ชม 181 คน)

วันที่ 9 ต.ค. 2563

อบรมคุณธรรม ITA

(ผู้ชม 178 คน)

วันที่ 14 ก.ย. 2563

ประเพณีแซนโฎนตา ข...

(ผู้ชม 182 คน)

วันที่ 9 ก.ย. 2563

อำเภอขุขันธ์จัดง...

(ผู้ชม 254 คน)

วันที่ 9 ก.ย. 2563

การแสดงแสง สี เสีย...

(ผู้ชม 173 คน)

วันที่ 9 ก.ย. 2563

10 พฤติกรรมเสี่ยงค...

(ผู้ชม 190 คน)

วันที่ 27 ส.ค. 2563

covid-19 02/06/2563

(ผู้ชม 202 คน)

วันที่ 27 ส.ค. 2563

ความแตกต่างระหว่...

(ผู้ชม 190 คน)

วันที่ 12 ส.ค. 2563

แนะนำองค์การบริห...

(ผู้ชม 172 คน)

วันที่ 11 ก.พ. 2563

โครงการวัคซีนป้อ...

(ผู้ชม 215 คน)

วันที่ 8 ก.ค. 2562

สรุปผลการประเมิน...

(ผู้ชม 168 คน)

No results found

เลื่อนลง