โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 วีดีโอแนนำ/ประชาสัมพันธ์

เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 20 ก.ย. 2564

งานป้องกันและบรร...

(ผู้ชม 7 คน)

วันที่ 24 ก.พ. 2564

อบรม อปพร.อบต.ปรือ...

(ผู้ชม 30 คน)

วันที่ 23 ก.พ. 2564

อบรม อปพร.อบต.ปรือ...

(ผู้ชม 36 คน)

วันที่ 23 ก.พ. 2564

อบรม อปพร.อบต.ปรือ...

(ผู้ชม 28 คน)

วันที่ 9 ต.ค. 2563

ฝึกระเบียบแถว ตอน ...

(ผู้ชม 66 คน)

วันที่ 9 ต.ค. 2563

ฝึกระเบียบแถวพนั...

(ผู้ชม 62 คน)

วันที่ 9 ต.ค. 2563

อบรมคุณธรรม ITA

(ผู้ชม 61 คน)

วันที่ 14 ก.ย. 2563

ประเพณีแซนโฎนตา ข...

(ผู้ชม 65 คน)

วันที่ 9 ก.ย. 2563

10 พฤติกรรมเสี่ยงค...

(ผู้ชม 68 คน)

วันที่ 9 ก.ย. 2563

การแสดงแสง สี เสีย...

(ผู้ชม 63 คน)

วันที่ 9 ก.ย. 2563

อำเภอขุขันธ์จัดง...

(ผู้ชม 73 คน)

วันที่ 9 ก.ย. 2563

ภาษีที่ดินและสิ่...

(ผู้ชม 64 คน)

วันที่ 27 ส.ค. 2563

covid-19 02/06/2563

(ผู้ชม 71 คน)

วันที่ 27 ส.ค. 2563

ความแตกต่างระหว่...

(ผู้ชม 79 คน)

วันที่ 12 ส.ค. 2563

แนะนำองค์การบริห...

(ผู้ชม 61 คน)

วันที่ 11 ก.พ. 2563

โครงการวัคซีนป้อ...

(ผู้ชม 64 คน)

วันที่ 8 ก.ค. 2562

สรุปผลการประเมิน...

(ผู้ชม 61 คน)

No results found

เลื่อนลง