โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ จัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ และอำเภอขุขันธ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าวในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านแสนสุข หมู่ที่ 12 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย 2) เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และ 3) เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนรวมทั้งปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบตลาดชุมชน และสวนสาธารณะทางเข้าวัดปรือคัน ให้สะอาด สวยงามซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 180 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในส่วนอำเภอขุขันธ์ สถานีตำรวจภูธรปรือใหญ่ ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลปรือใหญ่ จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้
1) ร่วมกันทาสีรั้วเหล็กสวนสาธารณะทางเข้าวัดปรือคัน และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนฝั่งสวนสาธารณะทางเข้าวัดปรือคัน หมู่ 12 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
2) ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณตลาดชุมชน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในตลาดชุมชน และ ซ่อมแซมรั้วหน้าห้องน้ำตลาดชุมชน หมู่ที่ 12 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษในการนี้ นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และนางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมโครงการฯ