โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ อปพร. อบต.ปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ อปพร. อบต.ปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ได้จัดตั้งศูนย์ อปพร. อบต.ปรือใหญ่ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ อปพร. อบต.ปรือใหญ่ ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสาและเสียสละ ให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสาธารณะ รักษาความสงบและความปลอดภัย และการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันสาธารณภัยและช่วยเหลืองานตามเทศกาลต่างๆ และในโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก สภ.ปรือใหญ่ มาเป็นวิทยากร ในการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การเข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช ผู้ติดสารเสพติด, การระงับเหตุฝูงชนในสถานการณ์ต่างๆ, การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR และการใช้อุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิงพร้อมฝึกซ้อม