โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการอบรมส่งเสริมอาขีพให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ โดยนายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการอบรมส่งเสริมอาขีพให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2565 หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อจำหน่าย โดยมีจ่าเอกสมพร สำเภาพ่อค้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ รวม 20 คน คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ข้าราชการ (ครู) บำนาญ ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 40 คน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2565 วันนี้ อบรมวันที่ 1 การเรียนของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2565