โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคันตะวันออก อำเภอฃุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วย โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ณ ห้องประขุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคันตะวันออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคันตะวันออก อำเภอฃุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคันตะวันออก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มเป้าหมายคือ ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยมีกิจกรรม คือ การอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจแลหลอดเลือด พร้อมทั้งการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงและลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในกลุ่มผู้ป่วย โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง