โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันระงับอัคคีภัย” องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปรือใหญ่ โดย พันจ่าเอกสุกิจ ปรือปรัก นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พร้อมด้วยคณะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร “โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันระงับอัคคีภัย” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย ชมรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สภากาชาดไทยกำหนดไว้ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นที่พึ่งในครอบครัว ชุมชน สังคม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มอาสาสมัครฯ ที่มีคุณภาพให้กับประเทศในอนาคต