โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการฝึกว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นักเรียนโรงเรียนบ้านปรือคัน


วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปรือคัน จำนวนทั้งหมด 104 คน ณ สระว่ายน้ำเบนท์ลี่ย์ (Bently Water Park) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 6 ฐาน คือ ฐานที่ 1 การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR+AED ฐานที่ 2 การช่วยเหลือสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ ฐานที่ 3 การเคลื่อนย้ายผู้ประสพภัย ฐานที่ 4 ตะโกน โยน ยื่น ฐานที่ 5 การลอยตัวเพื่อเอาฃีวิตรอด และฐานที่ 6 การว่ายน้ำเพื่อเอาฃีวิตรอด วัตถุประสงค์เพื่อ 1.ให้เด็กนักเรียนสามารถลอยตัวในน้ำและว่ายน้ำได้ 2. สามารถตะโกน โยน ยื่น ช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่นที่ได้รับบาดเจ็บ 3. สามารถช่วยฟื้นคืนชีพหรือการ CPR ได้อย่างถูกต้อง 4. สามารถเคลื่ยย้ายผู้ประสบเหตุเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 5. เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกาย และ 6. เพื่อเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียน