โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564


วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ตามหนังสือสั่งการที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กรมป่าไม้แจ้งว่ามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 นำโดย นางจุไรรัตน์ เมธาวัชรากร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ปรือใหญ่ นำข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ปรับภูมิทัศน์ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบ้านแสนสุข หมู่ที่ 12 ตำบลปรือใหญ่