โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคโคโรนา 2019 (โควิด - 19)


       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคระบาด โคโรน่า 2019 (โควิด - 19)  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่เตรียมแผนรับมือ และแผนช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลปรือใหญ่ ร่วมกับ อำเภอขุขันธ์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  โรงพยาบาลขุขันธ์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

         การดำเนินการ และการดูแลผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ตั้งแต่รับแจ้งว่ามีผู้ป่วย ติดเชื้อมีผลตรวจ ATK + จะดำเนินการรับผู้ป่วย เข้าศูนย์พักคอย ตำบลปรือใหญ่

          จากนั้น เจ้าหน้าที่รพ. สต จะดำเนินการประสาน รพ. ขุขันธ์ ขอรับการตรวจ RT- pcr ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้ดำเนินการ จัดรถบริการในการรับ-ส่งผู้ป่วย โควิด 19 เพื่อรับการตรวจ

          หลังจากทราบผลตรวจแล้ว แพทย์จะดำเนินการนัดผู้ป่วยเอกซเรย์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ จัดรถบริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยจากศูนย์พักคอยตำบลปรือใหญ่ ไปเอกซเรย์ที่โรงพยาบาล ขุขันธ์

          หลังจากทราบผลเอกซเรย์แล้ว แพทย์จะดำเนินการนัดผู้ป่วยเข้า รักษาที่โรงพยาบาลสนาม ตามลำดับต่อไปซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ได้ จัดรถบริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยจากศูนย์พักคอยตำบลปรือใหญ่ไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม

           เมื่อผู้ป่วย ตรวจไม่พบเชื้อโควิด 19 แล้ว ทางโรงพยาบาลสนามจะจำหน่ายตัวผู้ป่วย กลับกักตัวที่บ้าน ต่ออีก 14 วัน

           หลังจากกักตัวครบ 14 แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ จะดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ผู้ป่วยกักตัวต่างๆ