โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบรมอาชีพแก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่จัดอบรมอาชีพแก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2564


           วันที่ 11 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการตำบลปรือใหญ่  ประจำปี 2564 หลักสูตร การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า โดยมีกลุ่มผู้สูงพิการ ผู้ดูแลผู้สูงคนพิการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน