โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง


วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564
          .องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ นำโดย นายปอง ปรือปรัก นายก อบต. นางจุไรรัตน์ เมธาวัชรากร ปลัด อบต. พร้อมพนักงานส่วนตำบล และคณะ ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่กักตัวตามมาตราการฯ
          .เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีแรงงานบางส่วนเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งพื้นที่ตำบลปรือใหญ่ ได้มีประชาชนเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีการกักตัวตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นจำนวนมาก ในการนี้ นายปอง ปรือปรัก นายก อบต.ปรือใหญ่ นางจุไรรัตน์ เมธาวัชราการ ปลัด อบต.ปรือใหญ่ จึงได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่กักตัวตามมาตรการฯ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชน วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
             .ทั้งนี้ การรับมอบถุงยังชีพ ได้พิจารณาและจัดเตรียมตามจำนวนผู้กักตัว ที่ทางผู้ใหญ่บ้าน หรือ ผู้นำชุมชน ได้แจ้งข้อมูลมายัง อบต.ปรือใหญ่ ไว้แล้ว