โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


หน่วยงานสถานศึกษา สนับสนุนน้ำดื่มให้กับที่พักคอยผู้ป่วยโควิด - 19


วันที่ 6 สิงหาคม 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ พร้อมกับคณะครู ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับที่พักคอยผู้ป่วยโควิด - 19 ได้แก่
#ศูนย์พักคอย อบต.ปรือใหญ่
#ศูนย์พักคอย หนองแวง
และ #ศูนย์พักคอย ทับทิมสยาม 06
องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ขอขอบคุณ คณะครู ว.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ ทุกท่านที่ได้สนับสนุนน้ำดื่ม อีกทั้งยังให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย