โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมสำรวจจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำตำบลปรือใหญ่


          วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ร่วมกับ ส.ต.ท.วิษณุ  สำเริง ปลัดอำเภอขุขันธ์และผู้นำชุมชน กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ตำบลปรือใหญ่ทั้ง 20 หมู่บ้าน ได้ประชุมปรึกษาหารือ การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลปรือใหญ่ เช่น แหล่งน้ำต้นทุน แหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำบ่อบาดาล แหล่งน้ำใต้ดิน เป็นต้น เพื่อจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำประจำปี พ.ศ.2564 
         ในการประชุม ได้สำรวจคัดเลือกแหล่งน้ำที่สมควรได้รับการปรับปรุง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลปรือใหญ่ เพื่อประโยชน์การใช้สอยของประชาชนในพื้นที่ในอนาคต