โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการฝึกอบรมการป้องกันและกำจัดโรคพืชและโรคสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและกำจัดโรคพืชและโรคสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2564 โดย นายปอง ปรือปรัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประธานในพิธี นางจุไรรัตน์ เมธาวัชรากร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ นายศราวุธ ชนะชัย เกษตรอำเภอขุขันธ์ นายปรัชญา เรืองอมรวิวัฒน์ ปศุสัตว์อำเภอภูสิงห์ นายรวม กวดขันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชอำเภอขุขันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวโรคพืชและโรคลัมปิสกินที่กำลังระบาดกับโคและกระบือให้กับผู้นำและตัวแทนเกษตรกรทั้ง 20 หมู่บ้าน