โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


รับการประเมิน “ผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ”


ตำบลปรือใหญ่ รับประเมิน “ผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ”
จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค เขต 10 อุบลราชธานี
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี (สคร. 10) กรมควบคุมโรค ได้ลงพื้นที่ปรือใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำตำบลปรือใหญ่ ตามแนวทาง “ผู้ก่อการดี (Merit Marker) ป้องกันการจมน้ำ” โดยมีผู้เข้าร่วมรับการประเมินจากภาคีเครือข่าย จำนวน 25 คน ผลการประเมินผ่านระดับเงิน ทีมประเมินเสนอแนะให้ทำการประเมินในระดับทอง ต่อไป