โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมคณะทำงานเครือข่ายผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำตำบลปรือใหญ่


ประชุมคณะทำงานเครือข่ายผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำตำบลปรือใหญ่

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ จัดประชุมคณะทำงานผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำตำบลปรือใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการป้องกันการจมน้ำ ผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ เพื่อขอรับการประเมินตามแนวทาง “ผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ ระดับทอง” โดยมีผู้แทนภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 40 คน