โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย วาตภัย


            วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ ได้มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ แม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ตำบลสมาร์ททีม (tst.) และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ตลอดจน เจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ปลอบขวัญให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร ที่ประสบสาธารณภัย วาตภัย ในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย วาตภัย ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านปรือคัน ตำบลปรือใหญ่ จำนวน 33 ครอบครัว

โดยในการดำเนินกิจกรรมในการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในครั้งนี้ ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ และ อสม. ทำการตรวจคัดกรอง และถือปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการโดยเคร่งครัด เช่น ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัย 100 %