โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564


           เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการทับทิมสยาม 06 ) ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 (วันวิสาขบูชาของทุกปี) ขอขอบคุณ กล้าไม้จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุเคราะห์ให้นำมาปลูกในกิจกรรมนี้ จนลุล่วงไปด้วยดี