โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


       เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดย นายปอง ปรือปรัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ นางจุไรรัตน์ เมธาวัชารากร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ คณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน ตำบลปรือใหญ่ ได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้ง 20 หมู่บ้านในตำบลปรือใหญ่ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนในตำบลปรือใหญ่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ได้ 100 เปอร์เซนต์