โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย วาตภัย


              วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ ได้มอบหมายให้นายสุวรรณ เนตรเนติกุล ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ คณะผู้บริหาร ฯ / เจ้าหน้าที่ อบต.ปรือใหญ่ เจ้าหน้าที่ปกครองฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ตำบลสมาร์ททีม และผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่เยี่ยม ปลอบขวัญให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร ที่ประสบสาธารณภัย วาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลปรือใหญ่
               1) มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย วาตภัย ณ ศาลาการเปรียญวัดปรือคัน หมู่ที่ 7 ตำบลปรือใหญ่ จำนวน 30 ครอบครัว
               ทั้งนี้ อำเภอขุขันธ์ โดยนายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ที่ให้ความอนุเคราะห์ถุงยังชีพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ปลอบขวัญและเป็นกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ในครั้งนี้