โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในระดับชุมชน


29-30 พฤษภาคม 2566
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ และศึกษาดูงาน ศูนย์วิชาการที่ 6 อำเภอสำโรง โครงการโซลาร์เซลล์พลังงานอาทิตย์โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี