โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง ประกาศใช้และขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลปรือใหญ่


24 พฤษภาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง ประกาศใช้และขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลปรือใหญ่ ระหว่าง คณะกรรมการ พชต./คณะกรรมการกองทุนฯ อบต.ปรือใหญ่/หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตำบลปรือใหญ่
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่(หลังเก่า)