โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖


วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ดำเนินการโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖
โดย นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่(หลังเก่า)