โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การตรวจประเมินผลงานตัดสินคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานตัดสินคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเกียรติจาก นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง, นางภัทราวดี สุทธิธนกูล ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง, นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน, นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ, นายณัฐฎ์นนท์ พรหมถาวร ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น, นางสาวฐิภาพรรณ ใจช่วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ, นายชาคริต ตันพิรุฬห์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร, นางสุนทร ดุจดา ผู้แทนเครือข่ายแผนชีวิตชุมนุมพึ่งตนเอง 4 ภาค, นายฐวัฒน์ ช่วยชูวงษ์ ผอ.ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน, นางสาวศรารัตน์ ภูฆัง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ, นางสำอาง ประสงค์ร้ายศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน, นานธิติธรรม อนันตรสุชาติ เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครองและนายสำราญ อินสองใจ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน ณ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 12 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ