โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ "การประกวดปักแซวผ้าพื้นเมือง อัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย" โดยมีพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเปิดทั้งหมด 100 ท่าน และได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ วงพินิจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่, นายเลอพงศ์ เพิ่มมี คุณครูโรงเรียนบ้านมะขาม, นางรุ่งทิพย์ คำผง หัวหน้าครู กศน., นางลักษมี สัมพุทธานนท์ ประธานกลุ่มสตรีตำบลปรือใหญ่ และนางปภาวรินทร์ สมร ครูอาสาสมัคร กศน. มาเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางเดือนเพ็ญ บุญขาว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวเพียร ตัวมอญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางปรินยาภรณ์ เหล่าหวาน และรางวัลชมเชย ได้แก่นางสาวนุสรา พันธ์แก่นและนางสาวอุรารัตน์ ปรีดาชัย